Bibliotek

Christine-image

Våra Biologiskt korrekta produkter bygger på den näringsmässiga filosofin att hundar och katter behöver få näring utifrån den mat de är utvecklade att äta.

Det är därför ACANA och ORIJEN är tillagade av högkvalitativt animaliskt protein, en näringsmässigt balanserad fettsyraprofil, lågglykemiska kolhydrater och naturliga vitaminer och mineraler. Detta ger hundar och katter näring så som naturen har tänkt sig.

 

 

 

DOKUMENT

 • MYTERNA OM HÖGA PROTEINHALTER

  Denna studie undersöker myterna om en proteinrik diets påverkan av njurarna. Resultaten från flera studier visar att det finns inga bevisade negativa effekter på hundens njurar när den utfodras med en proteinrik diet.

 • HÖG PROTEINHALT OCH VIKTMINSKNING FÖR KATTER

  Denna studie undersöker effekterna av en diet med hög proteinhalt för att främja viktminskning hos katter. Man fann att överviktiga katter som utfodrats med en högprotein diet hade en högre fettförbränning än de katter som utfodrats med en diet innehållandes 30% protein. Katterna som åt den proteinrika dieten kunde också bibehålla sin muskelmassa, vilket har visat sig minska risken för viktuppgång.

 • HÖG PROTEINHALT OCH STORA VALPAR

  Artikeln granskar tillväxten och utvecklingen hos Grand Danoisvalpar som utfodrats med olika mängd protein.
  Man fann att proteinintaget inte hade någon effekt på kalciummetabolismen och heller inte påverkade en felaktig skelettutveckling hos valpar av storvuxna raser. Felaktigheter i skelettets tillväxt fördelades jämnt mellan de låga och de höga proteingrupperna vilket tyder på att genetik och mineralsammansättningen i dieten har en större påverkan på skelettets utveckling hos stora hundar.

 • HÖG PROTEINHALT OCH NJURFUNKTION

  Undersökning ser på effekterna av proteinrik kost hos olika däggdjursarter med fokus på sällskapsdjur och råttor.

  Denna artikel presenterar flera olika studier som bekräftar att protein inte ger skador på njurarna hos hundar och råttor och är inte en lämplig modell för bedömning av njurfunktionen hos hunden. Undersökningen visar också att en begränsning av protein för äldre hundar inte har en skyddande effekt mot kronisk njursjukdom.

 • HUND- OCH KATTFODERSÄKERHET: PROTEIN VIA FÖDAN

  En undersökning om bevisen angående säkerhet gällande intag av protein via födan till hundar. Denna undersökning drar slutsatsen att protein inte påverkar njurfunktionen och att en begränsning av protein hos äldre djur är onödigt och kan vara skadligt för djurets hälsa.

 • EN JÄMFÖRELSE AV VILDA VARGAR OCH VARGAR i FÅNGENSKAP

  Denna uppsats jämför biokemin hos vilda gråvargar som äter en naturlig kost och gråvargar i fångenskap som äter en traditionellt hundfoder.

  Denna studie visar att kost, aktivitetsnivå och miljö har en betydande effekt på de biokemiska värdena och bör redovisas vid tolkningen av blodanalysresultaten.

 • ATT FÖRSTÅ KÖTTÄTAREN

  Med en undersökning av hundens och kattens evolutionära anpassning till en kött- och proteinrik kost, ger Champions studie “White Paper” en djupgående förklaring till sin filosofi “Biologiskt Korrekt™”.

  Studien berättar om kommersiella hund- och kattfoder. Den förklarar hur de kom till och varför man fortsätter att använda råvaror av låg kvalitet och tillverka kolhydratbaserade produkter. Studien avslutas med att gå igenom de många myterna som finns om hund- och kattfoder och som konsumenterna ofta ställs inför i valet av att finna ett lämpligt foder till sina hundar och katter.

 • PROTEIN OCH NJURFUNKTION HOS KATTER

  Den här studien utvärderade effekterna av att utfodra katter med en proteinrik diet. 23 friska steriliserade honkatter ingick i studien. Syftet var att bestämma om katter som äter en proteinrik kost har ett högre värde av kreatin utan påvisbar förändring i njurfunktionen, enligt bedömning av urinanalys.